NKE Wind Speed / Direction SensorsNKE
Currency:
NKE9060092 - NKE Masthead Cable 82 ft. (25 m.)
Code: NKE9060092
Price: $234.00
NKE9060105 - NKE Windspeed + Direction
Code: NKE9060105
Price: $770.00
NKE9060297 - NKE Masthead Cable 115 ft. (35 m.)
Code: NKE9060297
Price: $370.50
NKE9060349 - NKE Bracket for Carbowind Sensor (L 220)
Code: NKE9060349
Price: $95.60
NKE9060351 - NKE Avionic Masthead Cable 115 ft. (35 m.)
Code: NKE9060351
Price: $671.00
NKE9060369 - NKE HR Windspeed / Direction
Code: NKE9060369
Price: $1,648.00
NKE9060370 - NKE HR Carbowind (Vertical Carbon MHU)
Code: NKE9060370
Price: $3,403.00
NKE9060381 - NKE Avionic Masthead Cable 82 ft. (25 m.)
Code: NKE9060381
Price: $468.00
NKE9060492 - NKE Vertical Bracket for Carbowind Sensor
Code: NKE9060492
Price: $486.00
     

PayPal © Site content copyright Mauri Pro Sailing, LLC. All rights reserved
Site developed by Mauri Pro Sailing
Mauri Logo