Westsail 42 TM Cruising and Racing Sails

Mauri Sails
Currency:

Westsail 42 TM Cruising Mainsails

Mauri Sails
MSAMR6MWEST42TM
Price: $ 6,199.00
MSAMZ2MWEST42TM
Price: $ 3,399.00
MSAMZ4MWEST42TM
Price: $ 4,599.00
 


Westsail 42 TM Cruising Genoas

Mauri Sails
MSAMR6G100WEST42TM
Price: $ 7,399.00
MSAMR6G140WEST42TM
Price: $ 9,499.00
MSAMZ2G100WEST42TM
Price: $ 3,799.00
MSAMZ2G140WEST42TM
Price: $ 4,599.00
MSAMZ4G100WEST42TM
Price: $ 3,999.00
MSAMZ4G140WEST42TM
Price: $ 5,499.00
   


Westsail 42 TM Cruising Spinnakers

Mauri Sails
MSAMZ2ACSWEST42TM
Price: $ 3,499.00
     


Westsail 42 TM Racing Mainsails

Mauri Sails
MSAMX3MWEST42TM
Price: $ 8,179.00
MSAMX5MWEST42TM
Price: $ 8,319.00
MSAMX7MWEST42TM
Price: $ 8,459.00
 


Westsail 42 TM Racing Genoas

Mauri Sails
MSAMX3G100WEST42TM
Price: $ 8,529.00
MSAMX3G135WEST42TM
Price: $ 9,889.00
MSAMX3G155WEST42TM
Price: $ 10,499.00
MSAMX5G100WEST42TM
Price: $ 8,689.00
MSAMX5G135WEST42TM
Price: $ 10,099.00
MSAMX5G155WEST42TM
Price: $ 10,739.00
MSAMX7G100WEST42TM
Price: $ 8,849.00
MSAMX7G135WEST42TM
Price: $ 10,319.00
MSAMX7G155WEST42TM
Price: $ 9,939.00
     


Westsail 42 TM Racing Spinnakers

Mauri Sails
MSAMX5CZOWEST42TM
Price: $ 7,399.00
MSAMX5ASAPWEST42TM
Price: $ 7,499.00
MSAMX5ASHWEST42TM
Price: $ 6,899.00
MSAMX5ASLWEST42TM
Price: $ 8,699.00
MSAMX5SSAPWEST42TM
Price: $ 7,499.00
MSAMX5SSHWEST42TM
Price: $ 6,899.00
MSAMX5SSLWEST42TM
Price: $ 8,699.00
 © Site content copyright Mauri Pro Sailing, LLC. All rights reserved
Site developed by Mauri Pro Sailing
Mauri Logo