Westsail 32 Cruising and Racing Sails

Mauri Sails
Currency:
Westsail 32 Cruising Mainsails
Code: MSAMR6MWEST32
Price: $ 3,899.00
Code: MSAMZ2MWEST32
Price: $ 2,399.00
Code: MSAMZ4MWEST32
Price: $ 3,199.00
 


Westsail 32 Cruising Genoas
Code: MSAMR6G100WEST32
Price: $ 4,499.00
Code: MSAMR6G140WEST32
Price: $ 5,999.00
Code: MSAMZ2G100WEST32
Price: $ 2,399.00
Code: MSAMZ2G140WEST32
Price: $ 3,299.00
Code: MSAMZ4G100WEST32
Price: $ 2,799.00
Code: MSAMZ4G140WEST32
Price: $ 3,899.00
   


Westsail 32 Cruising Spinnakers
Code: MSAMZ2ACSWEST32
Price: $ 2,999.00
Code: MSAMZ1ACSWEST32
Price: $ 2,299.00
   


Westsail 32 Racing Mainsails
Code: MSAMX3MWEST32
Price: $ 4,629.00
Code: MSAMX5MWEST32
Price: $ 4,719.00
Code: MSAMX7MWEST32
Price: $ 4,809.00
 


Westsail 32 Racing Genoas
Code: MSAMX3G100WEST32
Price: $ 5,379.00
Code: MSAMX3G135WEST32
Price: $ 6,279.00
Code: MSAMX3G155WEST32
Price: $ 6,969.00
Code: MSAMX5G100WEST32
Price: $ 5,492.31
Code: MSAMX5G135WEST32
Price: $ 6,429.00
Code: MSAMX5G155WEST32
Price: $ 7,139.00
Code: MSAMX7G100WEST32
Price: $ 5,604.78
Code: MSAMX7G135WEST32
Price: $ 6,580.12
Code: MSAMX7G155WEST32
Price: $ 6,609.00
     


Westsail 32 Racing Spinnakers
Code: MSAMX5CZOWEST32
Price: $ 5,099.00
Code: MSAMX5ASAPWEST32
Price: $ 5,299.00
Code: MSAMX5ASHWEST32
Price: $ 4,899.00
Code: MSAMX5ASLWEST32
Price: $ 6,099.00
Code: MSAMX5SSAPWEST32
Price: $ 5,299.00
Code: MSAMX5SSHWEST32
Price: $ 4,899.00
Code: MSAMX5SSLWEST32
Price: $ 6,099.00
 © Site content copyright Mauri Pro Sailing, LLC. All rights reserved
Site developed by Mauri Pro Sailing
Mauri Logo