Vixen 34 Cruising and Racing Sails

Mauri Sails
Currency:

Vixen 34 Cruising Mainsails

Mauri Sails
MSAMR6MVIX34
Price: $ 3,399.00
MSAMZ2MVIX34
Price: $ 2,099.00
MSAMZ4MVIX34
Price: $ 2,799.00
 


Vixen 34 Cruising Genoas

Mauri Sails
MSAMR6G100VIX34
Price: $ 3,099.00
MSAMR6G140VIX34
Price: $ 4,199.00
MSAMZ2G100VIX34
Price: $ 1,699.00
MSAMZ2G140VIX34
Price: $ 2,299.00
MSAMZ4G100VIX34
Price: $ 2,099.00
MSAMZ4G140VIX34
Price: $ 2,699.00
   


Vixen 34 Cruising Spinnakers

Mauri Sails
MSAMZ2ACSVIX34
Price: $ 2,099.00
MSAMZ1ACSVIX34
Price: $ 1,699.00
   


Vixen 34 Racing Mainsails

Mauri Sails
MSAMX3MVIX34
Price: $ 4,039.00
MSAMX5MVIX34
Price: $ 4,119.00
MSAMX7MVIX34
Price: $ 4,199.00
 


Vixen 34 Racing Genoas

Mauri Sails
MSAMX3G100VIX34
Price: $ 3,819.00
MSAMX3G135VIX34
Price: $ 4,379.00
MSAMX3G155VIX34
Price: $ 4,849.00
MSAMX5G100VIX34
Price: $ 3,899.00
MSAMX5G135VIX34
Price: $ 4,479.00
MSAMX5G155VIX34
Price: $ 4,959.00
MSAMX7G100VIX34
Price: $ 3,979.00
MSAMX7G135VIX34
Price: $ 4,579.00
MSAMX7G155VIX34
Price: $ 4,599.00
     


Vixen 34 Racing Spinnakers

Mauri Sails
MSAMX5CZOVIX34
Price: $ 3,499.00
MSAMX5ASAPVIX34
Price: $ 3,699.00
MSAMX5ASHVIX34
Price: $ 3,399.00
MSAMX5ASLVIX34
Price: $ 4,199.00
MSAMX5SSAPVIX34
Price: $ 3,699.00
MSAMX5SSHVIX34
Price: $ 3,399.00
MSAMX5SSLVIX34
Price: $ 4,199.00
 © Site content copyright Mauri Pro Sailing, LLC. All rights reserved
Site developed by Mauri Pro Sailing
Mauri Logo