Vixen 29 Cruising and Racing Sails

Mauri Sails
Currency:

Vixen 29 Cruising Mainsails

Mauri Sails
MSAMR6MVIX29
Price: $ 2,299.00
MSAMZ2MVIX29
Price: $ 1,499.00
MSAMZ4MVIX29
Price: $ 1,999.00
 


Vixen 29 Cruising Genoas

Mauri Sails
MSAMR6G100VIX29
Price: $ 1,899.00
MSAMR6G140VIX29
Price: $ 2,999.00
MSAMZ2G100VIX29
Price: $ 1,199.00
MSAMZ2G140VIX29
Price: $ 1,699.00
MSAMZ4G100VIX29
Price: $ 1,499.00
MSAMZ4G140VIX29
Price: $ 1,899.00
   


Vixen 29 Cruising Spinnakers

Mauri Sails
MSAMZ2ACSVIX29
Price: $ 1,499.00
MSAMZ1ACSVIX29
Price: $ 1,199.00
   


Vixen 29 Racing Mainsails

Mauri Sails
MSAMX3MVIX29
Price: $ 2,619.00
MSAMX5MVIX29
Price: $ 2,669.00
MSAMX7MVIX29
Price: $ 2,719.00
 


Vixen 29 Racing Genoas

Mauri Sails
MSAMX3G100VIX29
Price: $ 2,739.00
MSAMX3G135VIX29
Price: $ 3,099.00
MSAMX3G155VIX29
Price: $ 3,479.00
MSAMX5G100VIX29
Price: $ 2,789.00
MSAMX5G135VIX29
Price: $ 3,169.00
MSAMX5G155VIX29
Price: $ 3,559.00
MSAMX7G100VIX29
Price: $ 2,839.00
MSAMX7G135VIX29
Price: $ 3,239.00
MSAMX7G155VIX29
Price: $ 3,299.00
     


Vixen 29 Racing Spinnakers

Mauri Sails
MSAMX5CZOVIX29
Price: $ 2,499.00
MSAMX5ASAPVIX29
Price: $ 2,599.00
MSAMX5ASHVIX29
Price: $ 2,399.00
MSAMX5ASLVIX29
Price: $ 2,999.00
MSAMX5SSAPVIX29
Price: $ 2,599.00
MSAMX5SSHVIX29
Price: $ 2,399.00
MSAMX5SSLVIX29
Price: $ 2,999.00
 © Site content copyright Mauri Pro Sailing, LLC. All rights reserved
Site developed by Mauri Pro Sailing
Mauri Logo