Tayana 52 Cruising and Racing Sails

Mauri Sails
Currency:
Tayana 52 Cruising Mainsails
Code: MSAMZ2MTAY52
Price: $ 4,799.00
Code: MSAMZ4MTAY52
Price: $ 5,399.00
   


Tayana 52 Cruising Genoas
Code: MSAMZ2G140TAY52
Price: $ 4,899.00
Code: MSAMZ4G140TAY52
Price: $ 5,799.00
   


Tayana 52 Cruising Spinnakers
Code: MSAMZ2ACSTAY52
Price: $ 3,799.00
     


Tayana 52 Racing Mainsails
Code: MSAMX3MTAY52
Price: $ 8,899.00
Code: MSAMX5MTAY52
Price: $ 9,049.00
Code: MSAMX7MTAY52
Price: $ 9,199.00
 


Tayana 52 Racing Genoas
Code: MSAMX3G100TAY52
Price: $ 9,260.97
Code: MSAMX3G135TAY52
Price: $ 11,429.00
Code: MSAMX3G155TAY52
Price: $ 12,319.00
Code: MSAMX5G100TAY52
Price: $ 9,436.50
Code: MSAMX5G135TAY52
Price: $ 11,659.00
Code: MSAMX5G155TAY52
Price: $ 12,589.00
Code: MSAMX7G100TAY52
Price: $ 9,613.37
Code: MSAMX7G135TAY52
Price: $ 11,889.41
Code: MSAMX7G155TAY52
Price: $ 12,349.00
     


Tayana 52 Racing Spinnakers
Code: MSAMX5CZOTAY52
Price: $ 8,199.00
Code: MSAMX5ASAPTAY52
Price: $ 8,199.00
Code: MSAMX5ASHTAY52
Price: $ 7,599.00
Code: MSAMX5ASLTAY52
Price: $ 9,499.00
Code: MSAMX5SSAPTAY52
Price: $ 8,199.00
Code: MSAMX5SSHTAY52
Price: $ 7,599.00
Code: MSAMX5SSLTAY52
Price: $ 9,499.00
 © Site content copyright Mauri Pro Sailing, LLC. All rights reserved
Site developed by Mauri Pro Sailing
Mauri Logo