Tayana 42 V Cruising and Racing Sails

Mauri Sails
Currency:
Tayana 42 V Cruising Mainsails
Code: MSAMR6MTAY42V
Price: $ 5,199.00
Code: MSAMZ2MTAY42V
Price: $ 3,099.00
Code: MSAMZ4MTAY42V
Price: $ 4,099.00
 


Tayana 42 V Cruising Genoas
Code: MSAMR6G100TAY42V
Price: $ 5,699.00
Code: MSAMR6G140TAY42V
Price: $ 8,099.00
Code: MSAMZ2G100TAY42V
Price: $ 2,699.00
Code: MSAMZ2G140TAY42V
Price: $ 3,999.00
Code: MSAMZ4G100TAY42V
Price: $ 3,099.00
Code: MSAMZ4G140TAY42V
Price: $ 4,899.00
   


Tayana 42 V Cruising Spinnakers
Code: MSAMZ2ACSTAY42V
Price: $ 3,499.00
     


Tayana 42 V Racing Mainsails
Code: MSAMX3MTAY42V
Price: $ 6,739.00
Code: MSAMX5MTAY42V
Price: $ 6,859.00
Code: MSAMX7MTAY42V
Price: $ 6,979.00
 


Tayana 42 V Racing Genoas
Code: MSAMX3G100TAY42V
Price: $ 6,889.00
Code: MSAMX3G135TAY42V
Price: $ 7,849.00
Code: MSAMX3G155TAY42V
Price: $ 8,609.00
Code: MSAMX5G100TAY42V
Price: $ 7,029.06
Code: MSAMX5G135TAY42V
Price: $ 8,029.00
Code: MSAMX5G155TAY42V
Price: $ 8,809.00
Code: MSAMX7G100TAY42V
Price: $ 7,164.66
Code: MSAMX7G135TAY42V
Price: $ 8,207.22
Code: MSAMX7G155TAY42V
Price: $ 8,149.00
     


Tayana 42 V Racing Spinnakers
Code: MSAMX5CZOTAY42V
Price: $ 6,299.00
Code: MSAMX5ASAPTAY42V
Price: $ 6,399.00
Code: MSAMX5ASHTAY42V
Price: $ 5,899.00
Code: MSAMX5ASLTAY42V
Price: $ 7,399.00
Code: MSAMX5SSAPTAY42V
Price: $ 6,399.00
Code: MSAMX5SSHTAY42V
Price: $ 5,899.00
Code: MSAMX5SSLTAY42V
Price: $ 7,399.00
 © Site content copyright Mauri Pro Sailing, LLC. All rights reserved
Site developed by Mauri Pro Sailing
Mauri Logo