Haida 28 Cruising and Racing Sails

Mauri Sails
Currency:
Haida 28 Cruising Mainsails
Code: MSAMR6MHAI28
Price: $ 2,199.00
Code: MSAMZ2MHAI28
Price: $ 1,499.00
Code: MSAMZ4MHAI28
Price: $ 1,899.00
 


Haida 28 Cruising Genoas
Code: MSAMR6G100HAI28
Price: $ 1,399.00
Code: MSAMR6G140HAI28
Price: $ 2,099.00
Code: MSAMZ2G100HAI28
Price: $ 899.00
Code: MSAMZ2G140HAI28
Price: $ 1,299.00
Code: MSAMZ4G100HAI28
Price: $ 1,199.00
Code: MSAMZ4G140HAI28
Price: $ 1,499.00
   


Haida 28 Cruising Spinnakers
Code: MSAMZ2ACSHAI28
Price: $ 1,099.00
Code: MSAMZ1ACSHAI28
List Price: $ 849.00
Price: $ 799.00
   


Haida 28 Racing Mainsails
Code: MSAMX3MHAI28
Price: $ 2,589.00
Code: MSAMX5MHAI28
Price: $ 2,639.00
Code: MSAMX7MHAI28
Price: $ 2,689.00
 


Haida 28 Racing Genoas
Code: MSAMX3G100HAI28
Price: $ 1,799.00
Code: MSAMX3G135HAI28
Price: $ 2,169.00
Code: MSAMX3G155HAI28
Price: $ 2,369.00
Code: MSAMX5G100HAI28
Price: $ 1,832.26
Code: MSAMX5G135HAI28
Price: $ 2,219.00
Code: MSAMX5G155HAI28
Price: $ 2,429.00
Code: MSAMX7G100HAI28
Price: $ 1,869.33
Code: MSAMX7G135HAI28
Price: $ 2,269.12
Code: MSAMX7G155HAI28
Price: $ 2,249.00
     


Haida 28 Racing Spinnakers
Code: MSAMX5CZOHAI28
Price: $ 1,699.00
Code: MSAMX5ASAPHAI28
Price: $ 1,899.00
Code: MSAMX5ASHHAI28
Price: $ 1,699.00
Code: MSAMX5ASLHAI28
Price: $ 2,199.00
Code: MSAMX5SSAPHAI28
Price: $ 1,899.00
Code: MSAMX5SSHHAI28
Price: $ 1,699.00
Code: MSAMX5SSLHAI28
Price: $ 2,199.00
 © Site content copyright Mauri Pro Sailing, LLC. All rights reserved
Site developed by Mauri Pro Sailing
Mauri Logo