🔖 Bookmark

NKE Speed / Depth Sensors

NKE
currency magicCurrency:
NKE9060121 - NKE Bus Junction Box
Code: NKE9060121
Price: $53.63
NKE9060450 - NKE Log/Depth Junction Interface
Code: NKE9060450
Price: $360.80
NKE9060451 - NKE Automatic Log Selector
Code: NKE9060451
Price: $1,116.00
NKE9060456 - NKE Depth Sensor + Thru Hull
Code: NKE9060456
Price: $224.30
NKE9060457 - NKE Log/Speedo Paddlewheel + Thru Hull
Code: NKE9060457
Price: $270.10
NKE9060479 - NKE Ultrasonic Speed Sensor
Code: NKE9060479
Price: $1,135.00
NKE3135001 - NKE Thru-Hull Fitting + Plug for U/S Speedo
Code: NKE3135001
Price: $74.10
NKE9060460 - NKE Bus Cable for Interface - 15 m. / 50 ft.
Code: NKE9060460
Price: $107.30

PayPal
© Site content copyright Mauri Pro Sailing, LLC. All rights reserved
Site developed by Mauri Pro Sailing
Mauri Logo